Jak poprawić scroll’a w Semantic Zoom (zoom out)

Zapewne każdy WinRT Developer wie czym jest Semantic Zoom.

Semantic zoom - widok normalny (zoom-in)

Semantic zoom – widok normalny (zoom-in)

Semantic zoom - widok oddalony, zgrupowany (zoom-out)

Semantic zoom – widok oddalony, zgrupowany (zoom-out)

A jak nie wie to odsyłam do poczytania albo do pooglądania.

W czym problem?

Problem z jakim ja się spotkałem to nieprawidłowe zachowanie się Semantic Zoom scroll’a w stanie zoomed out. Jest to problem wyłącznie UI. Czytaj dalej