Jak zobaczyć status aplikacji Windows Store w Task Manager

Jedną ze zmian w Windows 8 jest nowy Task Manager (Manager zadań). Domyślnie jest on w wersji super minimalistycznej, która wyświetla tylko listę uruchomionych aplikacji (lista ta jest dodatkowo filtrowana, nie widać wszystkiego).

Windows 8 - Task Manager

Dla Power Userów jest też możliwość wyświetlania bardziej szczegółowych informacji. W tym celu należy kliknąć na More details u dołu okna.

Windows 8 - Task Manager

Jeśli nie widziałeś jeszcze nowego (pełnego) okienka to zrób to teraz. Natomiast ja chciałem zauważyć, że znajduje się tutaj kolumna Status, która powinna wyświetlać np. informację o stanie aplikacji Windows Store. Nie widać, by jakakolwiek aplikacja była w stanie Suspended. A wiemy, że w jednej chwili aktywna może być tylko jedna aplikacja Windows Store, a reszta jest unieruchomiona (Suspended). Aby wyświetlać taką informację przejdź do menu View / Status values / Show suspended status.

Windows 8 - Task manager, suspended apps