Kurs C#

Na portalu VirtualStudy.pl trwa nieprzerwanie od listopada 2010 – Kurs programowania w C#. Tak się składa, że mam przyjemność  aktywnie brać w nim udział, co się przekłada na poprowadzenie 13 z 24 sesji. Tydzień temu zakończyłem ten „maraton”. Poprowadziłem 12 sesji online co tydzień. Ostatnia sesja, którą poprowadzę będzie 5 maja 2011 o LINQ.

Zapraszam do dalszego udziału w kursie. Najbliższe sesje będą prowadzić Paweł Łukasik i Mirek Pragłowski (duo liderów Wrocławskiej Grupy .NET)

 • #04 Czym są: operatory arytmetyczne i łańcuchy
 • #05 Czym są: typy proste i referencyjne
 • #06 Czym są: wartości logiczne, oraz instrukcje iteracyjne
 • #07 Czym są: tablice i kolekcje
 • #08 Czym są: typy generyczne
 • #09 Czym są: delegaty i zdarzenia
 • #10 Poznajmy przestrzenie nazw, modyfikatory dostępu, metody statyczne, oraz metody instancyjne
 • #11 Zobaczmy, jak przekazywać parametry, przeciążać metody i konstry, oraz jak stosować parametry opcjonalne
 • #12 Czym jest: hermetyzacja danych
 • #13 Czym jest: dziedziczenie i polimorfizm
 • #14 Czym jest: abstrakcja w C#
 • #15 Czym jest: interfejs i słownik